Lønnsom etablering i Norges mest attraktive næringsområde!

D5 er et unikt samarbeid mellom kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Svelvik og Sande, som går sammen om å legge til rette for lønnsom og framtidsrettet næringsetablering. Den strategiske plasseringen, infrastrukturen og et allerede voksende næringsmiljø med høy teknologisk kompetanse, gjør dette til et svært attraktivt prospekt for fremtidige virksomheter. Her er det plass til flere - velkommen!

Les mer om D5-samarbeidet eller klikk på prosjektnumrene i kartet for å se mulighetene

 

  1. Fiskum Næringspark, Fiskum
  2. Aksen Næringspark, Hokksund
  3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
  4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
  5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
  6. Sundland, Drammen
  7. Tollbukaia, Drammen
  8. Grunnane industriområde, Svelvik
  9. Hanekleiva næringsområde, Sande