1. Fiskum Næringspark, Fiskum
  2. Aksen Næringspark, Hokksund
  3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
  4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
  5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
  6. Sundland, Drammen
  7. Tollbukaia, Drammen
  8. Grunnane industriområde, Svelvik
  9. Hanekleiva næringsområde, Sande
  1. Om D5-samarbeidet

Om D5-samarbeidet

Velkommen til Norges mest attraktive område for næringsetablering!

D5 er et unikt samarbeid mellom kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Svelvik og Sande. Her, på aksen mellom Fornebu og Kongsberg, ligger næringsklyngen Subsea Valley. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet. I dette sentrale området er det plass til flere bedrifter. Derfor går kommunene sammen om å legge til rette for ytterligere næringsetablering. Den strategiske plasseringen, infrastrukturen og et allerede voksende næringsmiljø med høy teknologisk kompetanse, gjør dette til et svært attraktivt prospekt for fremtidige virksomheter.

De korte avstandene mellom bedriftene innbyr også til å skape spennende relasjoner og en enda mer fruktbar kunnskapsutvikling. Det er kort vei til blant annet Oslo, Tønsberg og Kongsberg, jernbane og flytog, Norges største importhavn og tre internasjonale flyplasser. Summen av alt dette blir et ledende knutepunkt for fremtidsrettet næringsvirksomhet.

I tillegg til at kommunesamarbeidet D5 gir et unikt utgangspunkt for næringsetablering, er dette også et svært attraktivt område med tanke på familie, bosetting og ikke minst utdanning - fra full barnehagedekning til høyskole. Omgivelsene i området er mangfoldige og vakre, enten du liker sjøen, byen eller marka.

Med et allerede yrende næringsliv og et stort fremtidig potensiale, er det ikke vanskelig for de respektive kommunene å stille seg bak dette offensive samarbeidet. For når flere går sammen om et felles mål, skaper vi resultater. I dette tilfellet betyr det vekst i en hel region. Velkommen!