1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Aksen Næringspark, Hokksund

 • Ny park under planlegging/oppføring, på til sammen 25000 m2
 • Velegnet for industri/lager/kontor
 • Enkel adkomst fra E134, gang/sykkelavstand til Hokksund jernbanestasjon
 • Kontakt Vestaksen Eiendom AS, tlf. 90 70 14 57, post@vestaksen.no