1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Eiker Dampsag-område, Hokksund

 • 110 mål stort, godt eksponert næringsområde med gode muligheter for nybygg og fortetting
 • Muligheter for kjøp eller leie av tomter/lokaler
 • Enkel adkomst fra E134, gang/sykkelavstand til Hokksund jernbanestasjon
 • Velegnet for handel med arealkrevende varer, logistikk, industri og kontorbaserte virksomheter
 • Kontakt: Preben Holter Ellingsen, RVS AS, tlf.: 909 63 224, prebene@rvsas.no / Svein Hobbelstad, AS Eker Dampsag & Høvleri, tlf.: 997 12 229, svein.hobbelstad@bmeiker.no