1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Fiskum Næringspark, Fiskum

 • 800 mål stor næringspark under etablering
 • Ved eksisterende godkjent planfri avkjøring fra E134
 • 100 m fra TimEkspressen og ca. 1,5 km fra Darbu jernbanestasjon
 • Flott tilgrensende rekreasjonsområde med utsikt over Fiskumvannet
 • Egnet for all næringsvirksomhet med unntatt av detaljhandel
 • Eies i sin helhet av Fiskum Næringspark AS
 • Salgbare tomter forventes fra mai 2016
 • Kontakt: Kim Johannessen Lande, tlf.: 979 72 425, kim.j.lande@gmail.com