1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Grunnane industriområde, Svelvik

Kommunal del: Privat del:
 • Kommunalt eid industri-/næringsareal
 • Ca. 60 daa tomteareal næringspark
 • Området er godkjent som nærings-/industriområde
 • Mulighet for kjøp og/eller leie
 • Ved Bokerøya ca. 1 km syd for Svelvik sentrum, mellom sjøen og fylkesvei 319
 • Egner seg til større lager-, produksjons- og servicebedrifter
 • Kontakt: Arvid Askø, Svelvik kommune, tlf.: 481 11 143, arvid.asko@svelvik.kommune.no
 • 122 daa
 • Næringspark for større lager-, produksjons- og servicebedrifter
 • Påbegynt bebygget med grunnflate ca. 40.000 m2 (BRA)
 • Bruksflate ca. 60.000 m2 (BRA)
 • Mulighet for kjøp og/eller leie
 • Ved Bokerøya ca. 1 km syd for Svelvik sentrum mellom sjøen og fylkesvei 319
 • Kontakt: Jan Haslestad, tlf.: 907 73 455, graotra@online.no