1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Hanekleiva næringsområde, Sande

 • Næringsområde under etablering på ca. 450 daa
 • Første fase (150 daa) er regulert til hovedlager for ASKO Drammen
 • Andre fase (300 daa sør for FV319) skal områdereguleres i 2016/2017. Bedrifter som etablerer seg, kan utarbeide detaljplan som del om områdeplanen.
 • Næringsområdet kan i et langsiktig perspektiv utvides ytterligere vest for E18
 • Området ligger strategisk og sentralt ved avkjøring fra E18 og nær kollektivknutepunktet Sande sentrum. Fra Drammen er kjøreavstanden 14 min
 • Egner seg til logistikkbedrifter, arealkrevende næringer, industri og kontorbaserte næringer
 • Kontakt: Kommunalsjef Knut Johansen, tlf.: 481 50 695, knut.johansen@sande-ve.kommune.no