1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen

Mile-Stryken, Mjøndalen Mjøndalen sentrum
 • Området strekker seg fra Orkidehøgda
  i vest til landbruksarealene på
  Ytterkollen i øst
 • 527 da er avsatt til næringsformål
  i kommuneplanen. Deler av arealet
  er avsatt til kombinert formål næring
  og handel
 • Grenser inn mot E134 og vil få
  god tilgang til og fra denne
 • Kontakt: Berit Bakkane,
  Nedre Eiker kommune,
  tlf.: 32 23 26 37 / mob.: 93487173, berit.bakkane@nedre-eiker.kommune.no
 • Transformasjonsområder i Mjøndalen sentrum som egner seg til kontor og servicenæringer
 • Ved jernbanestasjonen