1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Strømsø sentrum – Grønland, Drammen

 • Flere aktuelle tomter for næringsbygg
 • Tomter fra 5-50 daa
 • Sentralt i Drammen
 • 0-1 km fra Drammen jernbanestasjon
 • God veiadkomst via sentrumsringen
 • Nær Papirbredden kunnskapspark med høyskole
 • Egner seg til kontor og service
 • Kontakt: Frode Graff, tlf.: 992 62 268, frogra@drmk.no