1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Sundland, Drammen

 • Området består av ledige tomter og av eksisterende næringsområder som kan videreutvikles
 • Totalareal 250 daa, hvorav 200 daa regulert til sentrumsformål (kontor, service o.l.)
 • Planlagt ny veiforbindelse som vil forbinde sentrumsringen og E134
 • Eksisterende næringspark med innovative og tradisjonelle bedrifter
 • Egner seg til kontor og service
 • Kontakt: Frode Graff, tlf.: 992 62 268, frogra@drmk.no