1. Fiskum Næringspark, Fiskum
 2. Aksen Næringspark, Hokksund
 3. Eiker Dampsag-område, Hokksund
 4. Mile-Stryken og sentrum, Mjøndalen
 5. Strømsø sentrum – Grønland, Drammen
 6. Sundland, Drammen
 7. Tollbukaia, Drammen
 8. Grunnane industriområde, Svelvik
 9. Hanekleiva næringsområde, Sande
 1. Om D5-samarbeidet

Tollbukaia, Drammen

 • Arealet benyttes i dag til havn, men skal transformeres til bybegyggelse
 • Totalareal 60 daa  
 • 1-1,5 km fra Drammen jernbanestasjon
 • Kort vei til E18 og E134
 • Ligger ved Drammensfjorden
 • Egner seg til kontorbebyggelse og småindustri
 • Egner seg godt til kontor og virksomhet som trenger nærhet til sjø
 • Kontakt: Frode Graff, tlf.: 992 62 268, frogra@drmk.no